image

 

 


ก่อตั้งโดย อ.รงค์ จิรายุทัต และ ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข ซึ่งเป็นโค้ชผู้บริหาร วิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียน ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ทั้ง 2 ท่านมีความรู้งานบริหารองค์กรในแบบภาพกว้างและเข้าใจการบริหารงานเฉพาะด้านอย่างลึกซื้ง สามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์กับประสบการณ์ทำงานจริงจนสร้างความแตกต่างที่เด่นชัดให้แก่องค์กรในหลายอุตสาหกรรม  
Excellence Resources โค้ชชิ่งผู้บริหาร พัฒนาผู้นำ
เราชำนาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างผู้นำ เพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 

ดร.หนิง ดไนยา ได้รับเกียรติร่วมแชร์วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ แนวโน้ม และอุตสาหกรรมการโค้ชในอนาคต ในงานสัปดาห์การโค้ชนานาชาติ วันที่ 17 พค. 65

อะไรเป็นเหตุให้ผลงานของทีมไม่ดี โค้ชจะช่วยให้ผู้นำหาสาเหตุพบได้อย่างไร

คอร์สเตรียมสอบ เพื่อเป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF สมาพันธ์โค้ชนานาชาติ ในระดับ ACC – Associate Certified Coach

Powered by MakeWebEasy.com