image

 

 


ก่อตั้งโดย อ.รงค์ จิรายุทัต และ ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข ซึ่งเป็นโค้ชผู้บริหาร วิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียน ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ทั้ง 2 ท่านมีความรู้งานบริหารองค์กรในแบบภาพกว้างและเข้าใจการบริหารงานเฉพาะด้านอย่างลึกซื้ง สามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์กับประสบการณ์ทำงานจริงจนสร้างความแตกต่างที่เด่นชัดให้แก่องค์กรในหลายอุตสาหกรรม  
Excellence Resources โค้ชชิ่งผู้บริหาร พัฒนาผู้นำ
เราชำนาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างผู้นำ เพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 

ดร.หนิง ได้รับเชิญเป็น Speaker ในธีม People and Culture ในงาน Techsauce Global Summit 2020

ทุกคลาส สอนสด โดย ดร.ดไนยา & อ.รงค์ เดือน กรกฎาคม - Leadership Mastery with Pattern Scanner เดือน สิงหาคม - Leader as COACH with OKRs คลาสเริ่มได้ทันที - Coach Mentoring Session

Powered by MakeWebEasy.com