ก่อตั้งโดย อ.รงค์ จิรายุทัต และ ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข ซึ่งเป็นโค้ชผู้บริหาร วิทยากร ที่ปรึกษา และนักเขียน ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ทั้ง 2 ท่านมีความรู้งานบริหารองค์กรในแบบภาพกว้างและเข้าใจการบริหารงานเฉพาะด้านอย่างลึกซื้ง สามารถนำความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์กับประสบการณ์ทำงานจริงจนสร้างความแตกต่างที่เด่นชัดให้แก่องค์กรในหลายอุตสาหกรรม  
Excellence Resources ชำนาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างผู้นำ เพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
 

ตารางสอน Public Course ดังนี้ค่ะ

ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรจะปรับตัวอย่างไรให้รอด

ปฏิทินการสอนแบบ Public สำหรับเดือน กันยายน เป็นต้นไป

Powered by MakeWebEasy.com