สวัสดีปีใหม่ 2021

Pattern Scanner

ปี ๒๕๖๔ ได้เริ่มต้นด้วยการท้าทาย ความคิด ความสามารถ และความรู้สึก 

ไม่ว่าเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือข่าวต่างๆจะเป็นอย่างไร
สิ่งที่สำคัญกว่าคือ 
"เราทำความเข้าใจกับข่าวสารเหล่านั้นอย่างไร
เราบริหารจัดการความคิด ความรู้สึก 
ด้วยความสามารของเราอย่างไร" 

"ขอให้ทุกท่านดำเนินชีวิตอย่างมีสติ 
ตัดสินใจด้วยปัญญา 
และมีพลังในการปรับตัว 
มีแรงบันดาลใจในการเดินหน้า 
มีความหวัง และเปี่ยมล้นด้วยความสุข 
มีสุขภาพกายที่แข็งแรง
สุขภาพใจที่มั่นคง
ปลอดภัยในทุกเส้นทางค่ะ"

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ ค่ะ 

อ.รงค์ จิรายุทัต
ดร.หนิง ดไนยา ตั้งอุทัยสุข
Excellence Resouces
Pattern Scanner 

Powered by MakeWebEasy.com