สร้างทีมที่เป็นเลิศ

สร้างทีมที่เป็นเลิศ

เมื่อชื่อเสียงด้านการบริการเริ่มไม่ดี ธุรกิจเริ่มสูญเสียลูกค้า ส่งผลให้ยอดขายตกต่ำลง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
  ผู้บริหารองค์กร
  ผู้จัดการ
  หัวหน้างาน
  นักการตลาด
  นักประชาสัมพันธ์
  พนักงานขาย
  พนักงานทุกระดับในองค์กร

  การแข่งขันที่ดุเดือดในโลกธุรกิจ ทำให้บุคลากรในองค์กรต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านเพื่อให้องค์กรก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความหลากหลายของพนักงานที่มีที่มาต่างกัน ทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ ทัศนคติ และความภักดีต่อองค์กร เป็นต้น ทำให้เกิดมุมมองและความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกัน ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันขององค์กร

  ผู้นำองค์กรที่สามารถแสดงวิสัยทัศน์ได้ชัดเจน มีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง สามารถหลอมรวมความหลากหลายของทีมงานให้เป็นหนึ่งเดียว ประสานความต้องการของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เกิดทัศนะคติในเชิงบวก รักองค์กรและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกรอบแนวคิด Win-Win Achievement

  ความร่วมมือร่วมใจทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ยังนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรด้วย ความสุขที่เกิดจากความสำเร็จในการทำงาน ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและครอบครัว เกิดจากทีมงานที่เป็นเลิศ

  หลักสูตร Team Excellence นี้ สร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถและมีศักยภาพที่จะสร้างความสำเร็จในหน้าที่การงานและบรรลุเป้าหมายต่างๆได้ เมื่อได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของการทำงานเป็นทีม การมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัว เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนาก็จะสามารถพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเข้าใจความต้องการของผู้อื่น และประสานประโยชน์ด้วยกลยุทธ์ต่างๆจนบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน

  ความโดดเด่นของหลักสูตร Team Excellence โดย Excellence Resources คือการนำเอาศาสตร์ NLP (Neuro Linguistic Programming) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการสร้างความเป็นเลิศให้มนุษย์มาประยุกต์ใช้ ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง สามารถนำไปใช้ได้ทันที สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ได้อย่างรวดเร็ว

หัวข้อการเรียนรู้

 • การพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง
 • การประสานเป้าหมายส่วนตัวและองค์กร
 • การปรับทัศนะคติ
 • ทักษะสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • The Power of Team
 • Winning Spirit และTeam Strength
 • Learning Team
 • กิจกรรม Team Excellence
 • การหลอมรวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียว


รูปแบบหลักสูตร

 • การบรรยาย Workshop และกิจกรรม Team Excellence


ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • เข้าใจถึงการประสานเป้าหมายส่วนตัวและองค์กร
 • มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการพัฒนาตนเองและองค์กร
 • ฝึกฝนทักษะทางสังคมที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • ความรู้สึกรักองค์กรจากภายในตัวเอง
 • การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รู้จักการดึงศักยภาพและจุดแข็งของทุกคนมาใช้อย่างเต็มที่
 • หลอมรวมจิตวิญญาณของทีมเป็นหนึ่งเดียว

ดำเนินการเทรนนิ่งและโค้ชชิ่ง โดย
ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข และ อาจารย์รงค์ จิรายุทัต
  ผู้ก่อตั้ง Excellence Resources
  โค้ชผู้บริหาร ระดับ ACC คนที่ 8 และ 9 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF – International Coach Federation)
  โค้ชผู้บริหารที่ได้รับการรับรอง Certified Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching, USA
  Certified Neuro Linguistic Programming Master Practitioner, American Board of NLP, USA เป็นต้น


สมัครหรือสอบถามรายละเอียด

  Tel.  081-811-3916 / 081-855-3916
  Line ID: @excellenceresources

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้